Butikkutvikler.no AS

Butikkbesøk


Å bestille meg for butikkbesøk er det aller beste for din butikk. Ved et fysisk besøk i butikken vil du få MYE valuta for pengene. Vi går gjennom butikken sammen, og du får mine innspill og tilbakemeldinger. I etterkant av besøket oppsummerer jeg mine funn i en kort, skriftlig rapport. 


Et butikkbesøk tar gjerne alt i fra 1,5 til 3-5 timer, litt avhengig av hva slags agenda du har. Det kan også hende at du selv ikke helt vet hva du trenger hjelp til. Det avdekker vi raskt underveis. For noen så holder det med ett besøk. Andre kan ha behov for mer. Det er også vanlig med oppfølging online i etterkant av et fysisk besøk. Det er helt opp til deg. Du har kontrollen, og jeg vil aldri mase på deg for å bestille flere timer, eller mer rådgivning. 

Online rådgivning 


Treff meg i mitt online møterom for en-til-en veiledning. Her kan vi jobbe sammen time for time, eller med et konkret prosjekt. Det eneste du trenger er en telefon med kamera og internett. Jeg kan bistå deg med alt fra planlegging, struktur, markedsføring, personal til økonomi og mye mer. Har jeg ikke kompetanse på det feltet du trenger bistand på, henviser jeg deg videre. 


Vi kan også gå gjennom butikkuttrykket ditt online, men det krever litt mer av deg. Da trenger jeg bilder og film av butikken i forkant, eller underveis. 


Kanskje du ikke er helt sikker på hva det er du faktisk trenger hjelp til? Slapp av. Dèt er helt vanlig. Jeg er meget rutinert og finner raskt ut hvor skoen trykker. Vi kan avtale at du får mine funn og anbefalinger oppsummert i en kort, skriftlig rapport etter timen, eller vi kan legge en plan for månedlig, ukentlig, halvårlig oppfølging - alt etter hva DITT behov er. 


Ved butikkbesøk må det bestilles minimum tre timer, unntatt ved lokale oppdrag.

Ved lokale oppdrag, er det ingen krav til antall timer. (Lokalsone: Egersund-Randaberg)

Ved onlinerådgivning er det ikke krav til minimum antall timer. Du betaler for hver påbegynte halvtime.

Reisetid over tre timer per dag faktureres med halv timespris. 

Ved avbestilling av avtalt tid, må avbestilling skje innen 48 timer i forkant av avtalen.  Ved avbestilling av oppdrag må reiseutgifter

betales i sin helhet, dersom ikke annen avtale er inngått. 

Reiseutgifter t/r Bryne beregnes og sendes i forkant av avtale.

Butikkutvikler.no AS etterstreber å reise på rimeligst mulig måte, men noe avvik på oppgitt reiseutgifter må påregnes. Jo tidligere du bestiller, jo lavere blir ofte reiseutgiftene. 

Du kan også gå sammen med en nabobutikk og således dele reiseutgiftene på flere. Ta kontakt med meg for å høre mer. 

Timepris: Kr. 1.190,- eks mva.

For kurs og foredrag: Ta kontakt for priser og informasjon. 


Betingelser og priser